23/5/2018, Hardinxveld-giessendam

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy-verklaringen hebben omschreven. Wij verwijzen u naar de privacy-verklaringen op onze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,